Leiðbeiningar

Í upphafi þarftu bara að vita brúttóstærð hússins og hvenær það var tekið í notkun. Þessar upplýsingar getur þú náð í í fasteignaskrá Þjóðskrár á netinu ef þú ert ekki með þær.
Ef þú velur síðan að gera staðlaða viðhaldsáætlun þá ertu þar með komin/n með viðhaldsáætlun fyrir húsið þitt til næstu 80 áranna, ár fyrir ár.

Þetta er ekki flókið eða hvað ? Hér er komin góð áætlun sem sýnir hvað þarf að gera hvert ár þessa tímabils og hvað það muni kosta. Þessi áætlun gefur góða mynd af því sem þarf að gera (engu gleymt) og hvað það kostar. Áætlunin er sundurliðuð þannig að allir liðir koma fram, öll verð og aðrar forsendur og er bæði langtímaáætlun og ársáætlun hvers árs.

Næst er farið yfir þá liði sem eru í áætluninni og magn þeirra og gengið úr skugga um að það sé í samræmi við húsið þitt, skipt út liðum sem ekki eiga við og leiðrétt magn einstakra liða. Að þessu loknu eru forsendur áætlunarainnar réttar og þarf ekki að breyta þeim næstu 80 árin svo fremi húsinu sé ekki breytt á þeim tíma. Allt sem þarf að gera er að uppfæra kostnaðinn og er það gert með einni skipun.

NOKKUR ORÐ UM HELSTU KAFLA VIÐHALDSKERFISINS
Kafli „4.1 Upplýsingar um húsið“ inniheldur m.a. upplýsingar um húsið sem koma sjálfkrafa fram í öllum öðrum gögnum þess í kerfinu. Einnig eru þar Handbók hússins, rekstrarhandbækur kerfa og dagbók umsjónarmanns.

Kafli „4.2 Langtímaviðhaldsáætlun“ er annar aðalkafli viðhaldskerfisins og þar er grunnurinn að viðhaldsáætluninni lagður sem lýst er hér á undan, bæði fyrir lantímaáætlun og ársáætlun.

Kafli „4.3 Viðhaldáætlun ársins“ er hinn aðalkafli viðhaldskerfisins, hann sýnir viðhald hvers árs. Þessa áætlun má vinna nánar óháð langtímaáætluninni.

Kafli „4.4 Flokkun og líftími viðhaldsþátta“ sýnir flokkun og líftíma viðhaldsþátta hússins. Í upphafi er hvorutveggja eins og það er uppsett í kerfinu. Eins og annað í kerfinu getur notandinn breytt þeim forsendum, ef hann telur ástæðu til þess og breytist þá viðhaldsáætlunin í samræmi við það.

Kafli „4.5 Myndir vegna viðhalds“, þar eru myndir og hreyfimyndir varðandi viðhald hússins vistaðar.

Kafli „4.6 Skýrslur um ástand hússins“ þar eru vistaðar skýrslur sem gerðar hafa verið um ástand hússins og notaðar eru við ákvarðanir um áframhaldandi viðhald.

Kafli „4.7 Fundir um viðhaldsmálefni“. Á þessum stað er form til að halda utan um fundi og fundargerðir sem snerta viðhaldsmál hússins.

Kafli „4.8 Efnisupplýsingar“. Á þessum stað er haldið utan um upplýsingar um efni sem notað er við viðhald hússins, birgja, gerðir, litanúmar o.s.frv.

Kafli „4.9 Húsbók – Viðhaldssaga hússins“. Hér er haldið utan um viðhaldssögu hússins, þ.e. fyrri viðhaldsverk og er m.a. til að nota við ákvarðanir um viðhaldþörf og áframhaldandi viðhald.

Kafli „4.10 Gátlistar“. Í þessum kafla er að finna gátlista til nota við ástandsskoðun húsa, bæði utanhúss- og innanhúss. Mikilvægt er t.d. að slík ástandsskoðun fari fram þegar tekið er við húsi, hvort sem um er að ræða nýtt eða gamalt hús, til að fá vitneskju um ástand þess á þeim tímapunkti.

Kafli „4.11 Annað“. Á þessum stað er haldið utan um upplýsingar um annað sem snertir viðhald hússins og ekki er gert ráð fyrir í áður nefndum köflum.