Nánar um kerfið

LOKSINS ER KOMIÐ VIÐHALDSKERFI FYRIR FASTEIGNIR ! 

Allir sem eiga fasteign, einir eða með öðrum, standa frammi fyrir því verkefni að halda eigninni við. Þetta þarf að gera skipulega þannig að kostnaður viðhaldsins sé sem minnstur til lengri tíma. Sumt þarf að gera oft og annað sjaldan. Þannig þarf t.d. að mála timburglugga utanhúss á 3 – 5 ára fresti á meðan málning á steinveggjum á að duga í 10 – 12 ár.

Öll höfum við heyrt um vandamálin vegna myglusvepps, sem stöðugt er að koma upp í húsum vegna ónógs viðhalds. Orsökin er oftast raki sem orðið hefur vegna leka eða vegna ónógrar loftræstingar og sem má auðveldlega koma í veg fyrir með skipulegu eftirliti og viðhaldi.  Hér er kynnt fullkomið viðhaldskerfi til að takast á við og koma í veg fyrir slík vandamál og til að áætla og halda utan um viðhald húsa til langs og skamms tíma.

Gerð er með kerfinu langtíma viðhaldsáætlun sem sýnir á einfaldan hátt hvað þarf að gera fyrir eignina á hverju ári á meðan eignin er í notkun og samtímis verður til grunnáætlun þar sem allir viðhaldsliðirnir eru tilgreindir og magn og kostnaður hvers þeirra áætlað ásamt þeirri tíðni sem viðhald þeirra skuli fara fram.  Eftir að búið er að aðlaga þessa áætlun að viðkomandi húsi þá gildir hún eftir það allan líftíma hússins, með einni viðbótarskipun sem er að uppfæra áætlunina að verðlagi á hverjum tíma.

Eigendur geta notað áætlunina til að bjóða út viðhaldsverkefni ársins og fylgja viðhaldsframkvæmdunum eftir.

Viðhaldskerfið er þáttur í BYGG-kerfinu, sem margir kannast við

ÁVINNINGURINN ?

 • Einfalt að vinna með. Sjálfvirkt kerfi, þar sem forsendur viðkomandi fasteignar er aðlöguð viðhaldskerfinu í eitt skipti og gildir eftir það allan líftíma byggingarinnar.
 • Mikill vinnusparnaður. Grunnviðhaldsáætlunin er þannig gerð í eitt skipti, sem endist síðan á meðan húsið er í notkun (t.d. 80 ár).
 • Raunhæf viðhaldsáætlun. Áætlunin byggist á stöðluðum módelum sem uppfærðar eru til samræmis fasteign notandans. Með því er tryggt að engu sé gleymt.
 • Réttar upphæðir viðhaldsáætlunar. Viðhaldskerfið sækir einingarverðin í byggingarverðskrá Hannarrs sem er uppfærð á þriggja mánaða fresti og með einni skipun er áætlunin uppfærð til viðhaldstímans.
 • Rétt viðhald bygginga. Viðhaldskerfið gengur út frá stöðluðum líftíma byggingaþátta. Þannig er stuðlað að því að ekki fari fram ótímabært viðhald en jafnframt að viðhaldi sé sinnt tímanlega. Þetta getur komið í veg fyrir stórtjón. Notandi getur breytt þessum líftíma í sinni áætlun.
 • Möguleikar notenda til eigin viðhaldsákvaraðana. Öllum áður nefndum viðhaldsþáttunum, magni, verði og líftíma getur notandinn breytt telji hann ástæðu til þess.
 • Forðar notendum frá tjóni vegna viðhaldsmistaka. Föst regla á viðhaldstillögum og mati á viðhaldsþörf kemur í veg fyrir tjón t.d. af rakaskemmdum og sveppamyndun vegna skorts á eftirliti.
 • Langtímaeftirlit með tíðni og kostnaði viðhalds. Vistun upplýsinga í Húsbókinni í viðhaldskerfinu tryggir notanda vitneskju um fyrri viðhaldsverk, hvað var gert og hvenær, hvaða efni var notað, hver vann verkið og hvernig verktakinn stóð sig o.s.frv.
 • Sparnaður við verksamniga og framkvæmdir. Með tengingu viðhaldskerfisins við BYGG-kerfið fær notandinn aðgang að stöðluðum útboðs- og samningsgögnum vegna viðhaldsverka sinna og gögnum til að fylgja þeim eftir í viðhaldsframkvæmdunum.

Í viðhaldskerfinu er  

 • Haldið utan um grunnupplýsingar hússins.
 • Gerð langtímaáætlun samkvæmt staðlaðri fyrirmynd.
 • Viðhaldsflokkarnir yfirfarnir ásamt líftíma þeirra.
 • Gerð nákvæm viðhaldsáætlun samkvæmt staðlaðri fyrirmynd.
 • Gögn aðlöguð að húsinu í nákvæmri viðhaldsáætlun.
 • Langtíma viðhaldsáætlun hússins orðin til (gerist sjálfkrafa eftir aðlögun gagna að húsinu.
 • Skipting viðhaldsáætlana í grunnkerfi og notendakefi.
 • Gerð nákvæm viðhaldsáætlun fyrir einstök ár. Tekin nánari ákvörðun um viðhald ársins og kostnaðartölur þess uppfærðar.
 • Gerð magntöluskrár fyrir viðhald ársins til nota við útboð/samninga við verktaka.
 • Húsbókin færð. Upplýsingar færðar um allt það viðhald sem fram fer á húsinu.